Максимальний урожай озимої пшениці вітчизняної селекції - інституту фізіології рослин та генетики НАН України  значно  переважає 100 цн/га.  Сорт Смуглянка - 115,2 цн/га, сорт Золотоколоса -117,3 цн/га, Фаворитка - 131,8. Сорт Смуглянка у виробничих умовах (Кагарлицький район, Київська область) сформував урожай 95,6 цн/га. Але середній урожай, який отримують господарства - 40-45 цн/га. 

Рівно в два рази менше. І це - закономірно.  Тому, що добрив вносять також у два рази менше, якщо порівняти, наприклад з Литвою: там під озиму пшеницю вносять N120P40K70 (cума діючих речовин складає 230 кг/га).  В Україні більшість аграріїв задовольняються внесенням 100 кг/га 16:16:16 (і неодмінно рус. або білорус.)  чи амофосу та 150-200 кг/га аміачної селітри, що в сумі складає всього 100-132 кг/га д.р. Потенціал грунту і клімату - не використовується. Лише в тих господарствах, які прагнуть отримувати урожай 3,0 т/га та більше сої, ріпаку і 12-15 т/га кукурудзи,  застосовується необхідна кількість  добрив під запланований урожай. Як позитивний приклад такого підходу до виробництва, можна навести агрохолдинг “Кернел”, де в кожній грунтово-кліматичній зоні створено науково-дослідні центри, в яких вивчають  сорто-гібридний асортимент культур  і відпрацьовують технології вирощування.

У рослинництві ефективного результату можна досягти лише за умови комплексного підходу до живлення рослин, забезпечення їх потреб  також  і в мезо-, та мікроелементах. Про роль мезоелемента сірки для рослин та про її недостатню кількість у грунтах відомо всім.  Окрім надважливостісірки для фізіологічних, ростових та інших процесів у рослинах, вона стратегічно впливає на засвоєння азоту - який відіграє роль паровоза у процесах засвоєння всіх інших елементів. Найбільшою окупністю,  на застосування сірковмісних добрив, відзиваються, звичайно ж олійні та зернобобові культури. Компанія, під урожай 2014 року, на замовлення своїх клієнтів, провела ряд виробничих випробувань. Результати застосування добрив Сумихімпром із вмістом сірки, в якості основного удобрення культур, наведено в табл. 1.

Табл. 1 Результати виробничих випробувань   комплексних добрив під урожай 2014 року (основне внесення)      
Підрозділ,   Добрива Площа, га   Прибавка урожаю    
господарство Сорт,   норма Урожай-     Якість  
(адреса) репродукція вид внесення внесення облікова ність цн/га % зерна,  
      кг/га добрив   цн/га     клас  
  Оз.пш Подолянка реп.2                  
  Попередник - б.г.трави СуперАгро 15:15:15+S 130 4,6 3,6 66,53 6,17 10,2 2  
№8 Ромни посів -17 вересня Контроль - 16:16:16 рос. 130 4,6 3,6 60,36     2  
СФГ «Урожай» Чорнозем типовий                  
Роменський р-н Соняшник СуперАгро   12:24+S 133 1,5 1,5 39,7 8,3 26,4    
Сумської обл. НК Бріо Контроль - 16:16:16 рос. 100 1,5 1,5 31,4        
№ 30 Броди                    
ФГ «Кремеш»   СуперАгро 15:15:15+S 200 5 5 37,0 12,0 48,0    
Локачинського р-ну Соя СуперАгро   8:24:24+S 150 5 5 33,0 8,0 32,0    
Волинської обл «Фенікс» Контроль (без компл.добрив)   5 5 25,0        
                     
№9 Лозова Оз.пш.Донецька 48 реп.2                  
ПОСП «Гарант» Поп.- кукур на зерно СуперАгро   8:24:24+S 125 6 5,36 61,7 15,4 33,3 3  
Лозівський р-н посів по стерні,(15.10.) Контроль (без компл.добрив)   6 4,30 46,3     3  
Харківської обл. Ч. звич.глибокий                  
  Соняшник СуперАгро 15:15:15+S 200 4 4 26,0 7,0 36,8    
  LG 5580 Контроль (без компл.добрив)   4 4 19,0        

Проведення випробувань у господарствах замовників є найкращим засобом для доведення ефективності добрив, бо господар на власні очі бачить весь процес від початку до збору урожаю і  сам пересвідчується у  результатах. ПрАТ “УкрАгроНПК” продовжує  такі дослідження  у господарствах партнерів, які мають сумнів у доцільності застосування вітчизняних добрив або у кількості їх внесення.   Зокрема, під урожай  2015 року компанія запропонувала зацікавленим клієнтам дещо незвичну для них схему весняного підживлення озимої пшениці. Замість традиційної аміачної селітри, а в іншому випадку – варіант з карбамідом,  застосували комплексне добриво марки Суперагро 15:15:15+ S 8.

Прийом  весняного п ідживлення комплекснимии добривами, в тому числі і озимих культур поширений за кордоном. У випадку із озимими культурами, у період формування вторинної кореневої системи - відразу після відновлення весняної вегетації,  поглинання нею елементів живлення проходить на низькому рівні, особливо важкорозчинних сполук фосфору. А коли ще й  мають місце несприятливі грунтово-кліматичні умови: низькі температури, недостатня вологість грунту, невідповідний для культури рівень рН грунту чи інші, то  проходить зниження, а то і зовсім зупинка ростових процесів у культурі  і внаслідок цього вона відстає в рості, що веде до значного зниження урожаю.  Але, коли в цей період, у  зоні формування  кореневої системи ми сконцентруємо достатню кількість доступних елементів (особливо фосфору, азоту та сірки), то інші несприятливі умови і фактори не будуть так катастрофічно впливати  на формування рослин та урожаю.

Існує хибна думка, що в Україні не виробляються добрива із легкодоступним для рослин фосфором. Але, якраз марка суперагро 15:15:15+ S8 має в своєму складі  94-95% водорозчинного фосфору  від його загального вмісту в добриві. Тому і була вибрана для підживлення марка комплексних добрив із вмістом всіх основних легкозасвоюваних елементів живлення та сірки.

Звичайно, більш ефективно цей захід окуповується при застосуванні по мерзло-талому грунту, але в даному випадку підживлення проводили за допомогою зернової сівалки і тому із значним запізненням від оптимальних строків проведення цього важливого  для озимини  агрозаходу.

Дослідження проводилися на півночі та в центральній частині України. Північ – Ф Г « Напорівське» Чернігівського район у Черн ігівської обл асті. В  господарстві провели підживлення озимої пшениці  двох сортів, які до того ж дуже відрізнялися за станом розвитку на момент відновлення весняної вегетації. Поле № 7, загальна площа 76 га, грунт - дерново-середньопідзолистий, глинисто-піщаний за механічним складом,  вміст гумусу - 1,0%. Сорт Славна,  репродукція  друга. Попередник – озимий ріпак з урожайністю 15 цн/га. Під посів добрива не застосовували. Ранньою весною – підживлення карбамідом – 200 кг/га (у фіз.вазі). Площа кожної ділянки внесення – 1,0 га. Повторність – трикратна. Стан рослин перед проведенням випробувань (23.03.2015 року) зафіксовано на фото 1 .  Як видно, густота рослин, мінімум у два рази нижча від оптимальної  і фаза розвитку не дозволяє прогнозувати хороший урожай.  Але, як відомо, чудес в природі немає, а  відбуваються лише закономірні процеси, що і підтверджено отриманими результатами досліджень.

Поле № 2, загальна площа 12 га, сорт Гурт,  репродукція еліта, грунт – д ерново–середньопідзолистий,  глинисто-піщаний, вміст гумусу – 1, 2 відсотка. Попередник - картопля. Під посів добрива не застосовували. Ранньовесняне підживлення – карбамід 100 кг/га, по мерзло-талому грунту.Рослини пшениці добре розкущилися з осені та відмінно перезимували. Грунт на обох полях має схильність до  запливанняю. Площа кожної ділянки внесення – 0,9 га. Повторність – трикратна. Підживлення провели 27 березня. Якість внесення – задовільна на обох полях, через тверду поверхню грунт у, причина якої вказана вище.

Фенологічні спостереження протягом подальшої вегетації показували перевагу варіантів з добривами порівняно з контролями. Зокрема, у фазу наливу зерна було зафіксовано понад 20–ти відсоткову перевагу по кількості продуктивних стебел та кількості зерен у колосі. Результати урожайності  з варіантів відображено у табл.2

 

Табл. 2   Результати   виробничих випробувань комплексних добрив під урожай 2015 року (озима   пшениця)

Підрозділ   Добрива Площа, га   Прибавка урожаю  
«УкрАгроНПК», Сорт,   норма Урожай-     Якість
господарство репродукція вид внесення внесення облікова ність цн/га % зерна,
(адреса)     кг/га добрив   цн/га     клас
  Поле №2                
  Гурт, 1 репродукція Контроль (агрофон г-ва)   2,7 2,7 41,5      
№18 Ніжин Грунт - дерново-серед- Агрофон гос-ва +   (3 повт.)          
ФГ»Напорівське» ньо підзолистий + СуперАгро 15:15:15+S 200 2,7 2,7 53,4 +11,9 цн 28  
с.Лукашівка Попередник - картопля     (3 повт.)          
Чернігівський р-н Поле №7                
Чернігівська обл Славна, 3 репродукція Контроль (агрофон г-ва)   3 3 27,5     3
  Грунт-дерново-серед- Агрофон гос-ва +   (3 повт.)          
  ньо підзолистий + СуперАгро 15:15:15+S 200 3 3 35,5 +8,0 цн 29 2
  Попередник - оз, ріпак     (3 повт.)          
№20 Новомиргород Поле №12 Контроль (агрофон г-ва)+              
СТОВ»Агролан» сорт Подолянка +аміачна селітра 100 31,3 31,3 49,1      
с. Йосипівка 4 репродукція Агрофон гос-ва +              
(с. Тишківка) Грунт -чорнозем типовий + СуперАгро 15:15:15+S 120 0,85 0,75 60,0 +10,9 цн 22,2  
Новомиргород,р-н малогумусний + СуперАгро 15:15:15+S 140 0,85 0,75 61,1 +12,0 цн 24,4  
Кіровоградська обл Попередник - соя + СуперАгро 15:15:15+S 170 0,85 0,69 59,1 +10,0 цн 20,4  
    + СуперАгро 15:15:15+S 197 0,85 0,81 57,4 + 8,3 цн 17,0  

 

Центр – Кіровоградська обл асть, Новомиргородський район,   СТОВ «Агро лан». Поле №12, загальна площа 40 га, грунт – чорнозем типовий малогумусний. Попередник – соя. Стан рослин на момент   підживлення   (і по густоті, і по фазі розвитку) – хороший. Удобрення культури: перед посівом - 10:26:26 – 50 кг/га,  підживлення аміачною селітрою 100 кг/га по мерзло-талому грунту. Ця схема і стала загальним агрофоном. Контролем для різних норм комплексних добрив виступив агрофон +100 кг/га аміачної селітри. В даному випадку вирішальну роль  у формуванні найбільшої прибавки урожаю зіграла не лише достатня кількість доступного фосфору під час росту і розвитку вторинної кореневої системи, а й наявність10-14 кг/га сірки (дивись табл. 3: хім ічний склад суперагро 15:15:15+ S8 ), а також  легкодоступного азоту і калію.

Табл. 3. Хімічний склад комплексних мінеральних добрив «СУПЕРАГРО»

пп Найменування показника NPK 15:15:15 +8S NP 12:24 +12S+9СаО
Норма Фактичний вміст (виробничий зразок ЦСМУ) Норма Фактичний вміст (виробничий зразок ЦДС)
1 Вміст азоту загального, N, % 15±1 15,1 12±1 11,8
2

Вміст загальних фосфатів, в перерахунку на Р2О5, %

15±1 15,4 24±1 24,1
3

Вміст засвоюваних фосфатів, в перерахунку на Р2О5, %

не норм.          15,3 (99,3%) не норм.    23,1 (95,8%)
4 Вміст водорозчинних фосфатів, в перерахунку на Р2О5, % не норм.          14,5 (94%) не норм.            19,8 (82,5%)
5 Вміст калію, в перерахунку на К2О, % 15±1 15,2 -- --
6

Вміст загальних сульфатів,в  перерахунку на S, %

не менше   8 10,1 не менше   12 13,1
7 Вміст кальцію, в перерахунку  на СаО, % не норм. 0,24 не менше   9 11,1
8 Вміст магнію, в перерахунку  на MgO, % не норм. 0,5 не норм. 0,51
9 Вміст заліза Fe, % не норм. 0,24 не норм. 0,18
10 Вміст натрію Na, % не норм. 0,92 не норм. 0,36
11 Вміст міді  Cu, ppm не норм. 3 не норм. 6
12 Вміст молібдену  Mo, ppm не норм. 2 не норм. 2
13 Вміст марганцю Mn, ppm не норм. 67 не норм. 38
14 Вміст цинку Zn, ppm не норм. 66 не норм. 93
15 Вміст бору B, ppm не норм. 147 не норм. 32

Соя, безперечно, відмінний попередник для більшості культур, але потрібно пам’ятати, що вона виносить сірки з грунту найбільше від зернових та зерно-бобових культур, а саме - 3,5 кг/1  тону зерна. З найбільш поширених у нас культур з виносу сірки її переважає лише ріпак (5,0 кг/ 1 тону).Також  незаперечна залежність засвоєння азоту рослинами від наявності в грунті сірки. В складі білку, наприклад, на 15 одиниць азоту припадає 1 одиниця сірки (15:1). І хоч це співвідношення не є сталим для всіх культур, вважається, що на 1 одиницю дефіциту сірки в грунті втрачається 15 одиниць азоту (промивання та інші безповоротні втрати).

Зважаючи на те, що в період від початку виходу в трубку до цвітіння, рослини озимої пшениці засвоюють близько 30% азоту,  42% фосфору та  55 відсотків калію (від загальної потреби на формування урожаю) застосованої нами кількості добрив (у діючій речовині) виявилося достатньо для отримання прибуткового урожаю.

fields2

            Фото 1. Стан рослин перед випробуваннями

 

 

 

  Фото 2. Різниця між варіантами з добривами (ліва частина фото)та без добрив (права частина фото), у фазу виколошування

 

Висновки:

Весняне підживлення озимої пшениці комплексними добривами  із вмістом сірки виробництва “Сумихімпром” за вказаних норм дозволило отримати на різних (за рівнем родючості ) грунтах і на різних ( за станом розвитку) посівах,  прибавку урожаю від  0,8 до 1,2 тон/га.  Контроль - агрофон господарства.

В Україні виробляються добрива, за допомогою яких можна отримувати прибутковий урожай, і компанія УкрАгроНПК реалізує такі добрива.

Компанія рекомендує  застосовувати  складні комплексні добрива суперагро 15:15:15+ S8 в якості весняного підживлення для озимих культур:

  1. на родючих грунтах  - 120 -140 кг/га (в залежності від агрофону)

  2. на дерново-підзолистих та інших грунтах з низьким вмістом гумусу - 180-220 кг/га (враховуючи агрофон та рівень запланованого урожаю)

У разі виникнення запитань - звертатися до  вказаних підрозділів, адреси та контакти підрозділів - на сайті: ( Головна. контакти в регіонах)  або за телефоном агрономічної підтримки.

P.S.      Результати застосування сірковмісних вітчизняних добрив під  ярі культури будуть опубліковані після збору та обліку урожаю.