Формула: NH4H2PO4

Висококонцентроване добриво, що містить азот і фосфор у добре засвоюваній рослинами, переважно водорозчинній формі. Масова частка засвоюваних фосфатів - не менше 52%, загального азоту -12%. Амофос виробляється методом нейтралізації фосфорної кислоти аміаком. Гранульоване, малогігроскопічне, добре розчинне у воді добриво, не злежується і добре розсіюється.

Формула: NH4NO3+ CaCO3, (N27Ca17)

Вапняково-аміачна селітра - це універсальне нейтральне добриво, яке використовується під усі сільськогосподарські культури, для всіх типів грунтів.

В порівнянні з аміачною селітрою добриво менш концентроване, за вмістом азоту, але має кращі агрохімічні властивості завдяки наявності кальцію. При удобрені вапняково-аміачною селітрою в грунтовому розчині відбувається взаємодія між карбонатами кальцію (СаСО3), магнію (MgСО3) і нітратом амонію (NH4NO3) з утворенням водорозчинних солей кальцію (Са(NО3)2) і магнію (Mg(NО3)2), що дає змогу знизити підкислення грунту. Дуже ефективне добриво для внесення на ґрунтах з підвищеною кислотністю і, при систематичному застосуванні, перевершує по ефективності інші форми азотних добрив на кислих грунтах.

Комплексне добриво з однаковим вмістом основних поживних елементів. Ефективне на всіх грунтах, під усі культури, за умови внесення під основний обробіток. Не можна вносити весною під культури, які не переносять хлору.

Фізіологічно кисле добриво, тому на кислих грунтах високі дози вносити не рекомендується, але проведення хімічної меліорації підвищить ефективність нітроамофоски. В зонах достатнього зволоження можливо вносити і перед посівом і в підживлення. Норми внесення залежать від грунтово-кліматичних умов, агрохімічного аналізу грунтів та запланованого урожаю.

Високоефективне, універсальне, комплексне, гранульоване азотно-фосфорне добриво, яке має в своєму складі: азот, фосфор, сірку, кальцій. Азот знаходиться в амонійній формі — тому є дуже  ефективною маркою добрива для весняного і осіннього внесення в ґрунт під всі сільськогосподарські культури. Виняткова  ефективність добрива - для олійних культур, вибагливих до живлення сіркою - ріпаку, соняшнику та інших. Використовується на різних типах ґрунтів, але  окупність внесення найбільша на площах, добре забезпечених калієм. Добриво має відмінні  фізико-хімічні властивості.

Універсальне, комплексне, гранульоване, азотно-фосфорно-калійне добриво, має в своєму складі cірку, а також мікроелементи. Висококонцентроване, вміст азоту в добриві невеликий і знаходиться він в амонійній формі, що дає змогу застосовувати добриво на різних типах ґрунтів для основного та рядкового внесення під всі сільськогосподарські культури навесні і восени. Оптимально підібране співвідношення поживних речовин та вміст сірки робить добриво більш вигідним для основного внесення під високоурожайні культури: соняшник, технічні , кукурудзу, а також під озимі зернові. Агрономи прибуткових господарств надають перевагу саме цьому добриву для рядкового внесення при посіві більшості культур. Дрібна, однорідна гранула суперагро 8:24:24+S робить внесення не лише ефективним і прибутковим, а й приємним.

Комплексне, гранульоване, азотно-фосфорно-калійне добриво з сіркою. Використовується на різних типах ґрунтів для основного та рядкового внесення навесні і восени. Вноситься під всі сільськогосподарські культури. Незначна кількість азоту, підвищений вміст сірки та якість і однорідність гранули зробили це добриво популярним не лише для олійних культур. Особливим попитом користується в зонах, де в грунті спостерігається дефіцит сірки, а також на грунтах добре забезпечених азотом.

Комплексне, високоякісне , гранульоване, висококонцентроване, азотно-фосфорно-калійне добриво, що містить три основні поживні елементи - азот, фосфор і калій. Азот знаходиться в амонійній та амідній формах.

Добриво універсальне, з високим вмістом поживних речовин. Вноситься навесні або восени під основний обробіток грунту, а також при підживленні протягом вегетаційного періоду. Популярне в різних кліматичних зонах. Так як це - повне мінеральне добриво з підвищеним вмістом фосфору і калію, його застосовують на грунтах, добре забезпечених азотом, а також на грунтах з недостанім вмістом фосфору і калію. Можна вносити завчасно, повною дозою, без ризику втрат азоту внаслідок вимивання.

Універсальне, високоефективне, комплексне добриво з однаковим вмістом основних діючих речовин. Азот міститься в амонійній та амідній формах. Фосфор (переважна більшість) знаходиться в доступній, водорозчинній формі. Використовується на всіх типах ґрунтів, під всі сільськогосподарські культури в основне осіннє, весняне внесення, а також для підживлення. Перевагою даного добрива і його ексклюзивністю є також те, що воно має в в своєму складі один з головних елементів живлення — сірку. Вміст її складає 8%. Особливо актуальне добриво для збалансування мінерального живлення культур, вибагливих до живлення сіркою.

Універсальне, високоефективне, комплексне добриво з рівним співвідношенням основних діючих речовин та вмістом сірки (не менше 8%). Азот в добриві міститься в амонійній та амідній формах. Більшість фосфору — у водорозчинній формі. Використовується на всіх типах ґрунтів, під всі сільськогосподарські культури. Вноситься восени, весною, а також при підживленні (рядкове внесення). Високий вміст сірки, якість та доступність по вартості одиниці діючої речовини роблять це добриво .незамінним для одержання високих урожаїв культур з відмінними якісними показниками.

Сульфат амонію ((NH4)2SO4 кристалічний (амоній сірчанокислий)

Амоній сірчанокислий має слабку злежуваність і дуже низьку гігроскопічність, що робить його легкотехнологічним при зберіганні та застосуванні. Окрім азоту (не менше 21%), сульфат амонію містить в своєму складі сірку (не менше 24%) — необхідний елемент живлення культур, яка, як і азот, входить до складу білків і амінокислот і займає (за вмістом) третє місце після азоту і фосфору. Сірка, по мірі окислення сприяє вивільненню в розчин і збільшує доступність для рослин калію, кальцію, магнію, заліза.

Калімагнезія(Патенткалі)

К2SO4 + MgSO4    (сульфат калію - магнію)

Калійно-магнієве сірковмісне добриво.

Вміст К2О — 30%, MgO – 10%, S – 17%.

Виробник - фірма К +S KALI (Німеччина).

Добре розчинне, безхлорне, калійно - магнієве добриво для культур, які не виносять наявності хлору в добривах: картопля, томати, льон. виноград та інші.  Дуже ефективне і добре окуповується урожаєм  при внесенні під олійні культури, а також забезпечує неперевершений результат від застосування під квіткові рослини. Доповнюють дію калімагнезії  окремі мікроелементи.

Способи внесення: основне, передпосівне та підживлення.

Калієва селітра - KNO3 (азотнокислий калій, нітрат калію) – складне фізіологічно нейтральне добриво. Містить азот в швидкозасвоюваній рослинами нітратній формі.

Калієва селітра має низьке співвідношення між N:К2О=1:3,5 , що робить її   більш  ефективною для використання в другий період вегетації культур. Швидко розчиняється у воді без осаду, без вмісту хлору та важких металів. Застосовується локально для прикореневого підживленні в дозах (50-100 кг/га), а також позакоренево  2-5 кг/га, (1,5-2% водний розчин).