Формула: NH4 N03, (N34) (нітрат амонію)

Амонійно-нітратне добриво у співвідношенні NH4: NO3 =1:1.
  Займає провідне місце серед азотних добрив. Застосовується в системах удобрення у всіх ґрунтово-кліматичних зонах при основному, передпосівному внесенні та для підживлення. Водорозчинне, швидкодіюче азотне добриво.

Формула: (NH2)2CO (N-46%)

Найбільш концентроване серед твердих азотних добрив,  ввесь азот  знаходиться в амідній формі, водорозчинне, повільнодіюче, безнітратне добриво з майже нейтральною реакцією.

Застосовується в системах удобрення в усіх ґрунтово-кліматичних зонах як в основне внесення, так і для   підживлення.
У системі удобрення ярих зернових культур вносять під передпосівну культивацію.

Формула: KCl

Калій хлористий - висококонцентроване калійне добриво.  Масова частка калію, в перерахунку на К2О - не менше 60%. Об`ємна маса  0,92 — 0,95 т/м³. Найбільш популярні форми: дрібний та гранульований,  останній - користується більшим попитом у аграріїв.  Фізіологічно кисле добриво.   Застосовується для внесення з осені під основний обробіток, під усі культури, на всіх грунтах, за виключенням солонців та солончаків.   В зонах достатнього зволоження,   можливе внесення весною за 2-3 тижні  до посіву  (для промивання хлору вглиб грунтового профілю).  Не рекомендується вносити весною під культури - хлорофоби : пасльонові, льон, виноград, квіткові та інші рослини.