Соя впевнено і досить швидкими темпами наближається до цифри 2 млн. га в структурі посівних площ України. І має всі шанси  подолати цю цифру найближчим часом, так як за прибутковістю знаходиться серед лідерів. Крім цього, соя — прекрасний попередник (особливо в коротких сівозмінах) і має сильні азотфіксуючі властивості.

Раніше зростання площ під соєю стримували дві основні причини: брак якісного насіннєвого матеріалу та досвіду ефективного вирощування. В останні роки ці фактори вже не заважають професіоналам отримувати прибутковий урожай. Прикладів на підтвердження цього безліч і один із них ретельно висвітлений у авторитетному виданні: журнал “Зерно” №;2 (107) 2015, стор.104-105. Результатом співпраці двох компаній: Prograin та “Захід Агробізнес” є урожай 4 тони сої з 1 га. В матеріалі детально висвітлені фактори отримання високого урожаю.

Компанія “УкрАгро НПК” пропонує ефективні варіанти одного з найважливіших факторів — агрохімічного, а саме: забезпечення рослин сої  елементами живлення.   Так, у статті наведено фактичний винос елементів живлення з 1 тоною урожаю: азоту - 92,5 кг(діючої речовини),  фосфору — 16, калію — 46, кальцію — 8,9, магнію — 7,4. Деякі цифри по виносу значно зросли, зокрема збільшився винос азоту, так як раніше вважали, що він становить близько 65 кг/1 тону. Також, тут не вказаний винос ще одного важливого мезоелемента — сірки (не варто забувати про те, що соя не лише високобілкова культура, а також містить близько 20% олії). Тому, зважаючи на це і враховуючи  низький і дуже низький рівень забезпеченості грунтів сіркою, ми повинні забезпечити потреби рослин сої в необхідній кількості цього елемента. Також чітко вказано кількість основних елементів (N-30-40, P2O-30 та К2О — 20 кг/га), які необхідно внести для отримання вказаного урожаю.

Відомо, що переважна частина азоту, який виноситься урожаєм сої, а це близько 70%, надходить у рослини за рахунок фіксації з повітря бульбочковими бактеріями.  Ефективній роботі бактерій перешкоджає висока кислотність грунту - рН нижче 6,5 (оптимальний інтервал рН для сої - в межах 6,5 — 7,5). Такі оптимальні показники рідко бувають в зонах, де випадає достатня кількість опадів для формування чотирьох тон урожаю, звичайно, за винятком умов зрошування. Також, додає негативу і те, що більшість добрив - фізіологічно кислі. Так, більшість, але не всі.

Ми пропонуємо для забезпечення вказаної потреби в елементах живлення застосувати ефективні добрива:  вапняково — аміачну селітру (ВАС),виробництва “РівнеАзот”   та комплексне добриво  відомої марки суперагро НПК 15:15:15 +S.  Внесення, бажано до посіву, або одночасно з посівом  вказаних добрив у нормі 150 кг/га  кожного,  забезпечує надходження в зону росту кореневої системи рослин 62 кг N (це сума N з двох добрив, що, з урахуванням коефіцієнта  використання, якраз і буде складати близько 40 кг -  рекомендована норма),  Р2О5 — 22 кг,  К2О — 22 кг, СаО — 25 кг,  магнію — 9 кг та сірки — 12 кг. Відомо, що рядкове (прикореневе) застосування добрив, особливо фосфорно-калійних, дозволяє значно знижувати норму внесення.

Основні переваги добрив, які  ми пропонуємо:

1 — реакція середовища  вапняково — аміачної селітри є в межах рН 6,5-7,5 — той рівень, який якраз і вимагає соя.

2 — наявність кальцію, який проявляє подвійну функцію — як нейтралізатор кислотності  і структуроутворюючий елемент (формування стійких грунтових агрегатів приводить, у подальшому,  до покращення властивостей грунту,  особливо водно-фізичних).

3 — виский вміст магнію (MgO= до 6%) — основного і незамінного елементу фотосинтезу.

4 — фосфор у суперагро НПК 15:15:15 знаходиться у водорозчинній формі в межах 94%.

5 — наявність значної кількості сірки забезпечує, особливо на початку вегетації, ефективне засвоєння азоту та ланцюгово інших елементів і дозволяє сформувати потужну кореневу систему.

Норма внесення ВАС та НПК 15:15:15 + S може змінюватися в той чи інший бік, в залежності від ступенів забезпечення грунтів основними елементами живлення та рівня запланованого урожаю, але в будь-якому разі окупність добрив урожаєм сої буде на високому рівні. Практичним підтвердженням цього є також результати застосування суперагро НПК 15:15:15 + S під урожай сої 2014 року у Локачинському районі на Волині. За норми внесення 200 кг/га отримали урожайність сої 37,0 ц/га, контроль без добрив 25,0 ц/га. Прибавка урожаю від добрив склала 12,0 ц/га, що за нинішніх цін на сою складає привабливу цифру.

На грунтах, які мають підвищений та високий рівень забезпеченості калієм, компанія пропонує застосовувати разом з ВАС високоефективне добриво суперагро НП 12:24+12S+9 СаО. Завдяки більшому вмісту фосфору та сірки і меншому вмісту азоту ніж 15:15:15 + S, ця марка дозволяє на вище зазначених грунтах досягти ефективного балансу елементів живлення під високопродуктивні посіви сої.