Під посів (весна 2015 р.) та наступного сезону компанія реалізує високоефективне складне мінеральне добриво марки СУПЕРАГРО  NP 10:40+5 S +10  CaO , виробництва ПАТ “Сумихімпром”.

Це — комплексне, багатокомпонентне добриво-меліорант. Добриво легкорозчинне, не злежується, має високий вміст  доступного фосфору, а також  дуже важливих  мезоелементів: сірки  та кальцію. Ця марка - незамінна, в першу чергу - на кислих  та підкислених грунтах,  на площах з достатнім вмістом обмінного калію, а також ефективно окуповується урожаєм культур, які не потребують багато калію. В різних варіаціях воно з успіхом застосовується в усіх грунтово-кліматичних зонах. Вміст водорозчинного фосфору у цій марці більш ніж 81 відсоток. Вміст кальцію – 11 відсотків, в перерахунку на СаО, вміст сірки – 5,0 відсотків. Подібна марка, але з  меншим вмістом фосфору - суперагро NP 12:24 +S+Ca популярна і дефіцитна навіть у дніпропетровській та запорізькій областях.  Результати аналізу чергової партії  відповідають  таким показникам: табл.1

 

Табл. 1

Хімічний склад   складного мінерального добрива   «СУПЕРАГРО» NP 10:40+5S+10CaO

№ п/п                     Показники Норма (ТУ) Фактичний   вміст
1 Вміст загального   азоту, N, % 10+- 1 10,1
2 Вміст загального   фосфору, P2O5, % 40+- 1 40,4
3 Вміст засвоюваних   фосфатів, P2O5, % не норм. 38,1
4 Вміст водорозчинних   фосфатів, P2O5, % не норм. 32,5
5 Вміст загальних сульфатів, в перерах на S, % не мен 5,0 5,1
6 Вміст кальцію, в   перерах на СаО, % не мен 10,0 11
7 Вміст магнію, в   перерах на MgО, % не норм. 1,55
8 Вміст заліза, Fe, % не норм. 0,82
9 Вміст натрію, Na, % не норм. 0,26

Видимого «надлишку» фосфору за внесення будь-якої норми цього добрива не буде, виходячи з трьох об’єктивних причин. По-перше, більшість грунтів мають середній та низький рівень забезпечення рухомим фосфором. Другий значний негативний фактор – це те, що, починаючи з 2000 року баланс фосфору в грунтах України стабільно від’ємний, на рівні близько мінус 10 одиниць (вноситься з добривами 10 кг/га, виноситься з урожаєм близько 20). По-третє, необхідно мати на увазі, що коефіцієнти засвоєння фосфору із добрив (30-40%) та з грунту (до 30  відсотків) – найнижчі,   порівняно з іншими елементами.

Тому, на відміну від азоту, «передозування» грунту фосфором боятися не слід. А от його недостатня кількість у перші періоди вегетації негативно позначається, як на рості і розвитку рослин, так і на розмірі та якості урожаю. Це в першу чергу швидке формування потужної кореневої системи, що без достатньої кількості фосфору не можливе. Також фосфор входить до складу багатьох вітамінів і ферментів, забезпечує процеси обміну речовин (АДФ, АТФ), формує тканини рослин (синтез цукрофосфатів), значна кількість входить до скаду фітину (запасна речовина насіння). За даними наукових установ, поглинання рослинами кукурудзи фосфору відбувається (на рівні з азотом) з 20 липня по 20 серпня – близько 50 відсотків від загального виносу. Наприклад, калію в цей період засвоюється всього 30 відсотків. Озима пшениця до фази цвітіння засвоює 93%  від потреби фосфору. Тим більше, що фосфор (єдиний з основних та мезоелементів) має дуже вузькі рамки доступності для рослин в залежності від рН (реакції грунтового розчину). Найефективніше він засвоюється за рівня рН 6,5 – 7,5. Для азоту, калію, сірки, кальцію та магнію цей інтервал знаходиться в межах від 6,0 до 8,0 і вище.

Як відомо, достатня кількість азоту сприяє засвоєнню фосфору, калію та інших елементів, а сірка,  крім іншого, значно впливає на засвоєння азоту. Результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених свідчать, що баланс сірки в грунтах України також від’ємний і його розмір - на рівні калію, а це близько мінус 25-30 кг/га. Тому, якщо порівняти азот з локомотивом, який тягне за собою вагони з фосфором, калієм та іншими елементами, то сірка є машиною, яка розчищає засніжену колію для руху всього ешелону. І дійсно, відсутність сірки чи нестача її необхідної кількості стратегічно впливає і на величину урожаю і  на якість урожаю, особливо, олійних культур.

Достатньо значний вміст магнію в добриві ставить його на одне з провідних місць у системі удобрення культур. Більший вміст магнію в своєму складі має лише вапняково-аміачна селітра. Тому, більш ніж 1, 5 відсотка магнію в складі «СУПЕРАГРО NP 10:40+ S+Ca достатньо для рослин і навіть за низької норми внесення, процес фотосинтезу буде проходити на високому рівні.

Наявність в добриві заліза – мікроелемента, який доступний для більшості рослин за рівня рН 3,0 -5,5, дає змогу підвищити його засвоєння, що впливає на покращення процесів обміну в рослинах, утворення хлорофілу, також залізо входить до складу ферментів, які беруть участь в окислювально-відновних реакціях. У рослинах концентрується у листі – у білках хлоропластів (близько 80 відсотків). За нестачі заліза затримується ріст рослин, молоді листки стають хлоротичними, а в разі гострого дефіциту зовсім біліють. Із старих листків у молоді залізо не переноситься (процес реутилізації не відбувається).

У наукових публікаціях все частіше наголошується про важливість і дефіцит  такого «нестандартного» мікроелементу  як натрій . Дефіцит його почав проявлятися, в першу чергу, внаслідок припинення застосування органічних добрив. Для деяких культур, надходження навіть не досить значної кількості натрію з добривами буде задовольняти потребу у цьому мікроелементі - згадаємо знаменитий закон мінімуму (лімітуючого фактора) Ю. Лібіха.

В якості практичного підтвердження ефективності подібних добрив із вмістом кальцію  та  сірки можна привести лише декілька. Так, внесення  вапняково-аміачної селітри  під кукурудзу за норми 250 кг/га, в умовах Радомишльського району Житомирської області, дозволило отримати урожай (2013 р.) - 8 т/га. Застосування, в попередні роки, нітроамофоски (виробництва Росії) в різних нормах дозволяло отримувати урожай до 4 т/га.   Також, застосування вже згаданої марки — суперагро NP 12: 24 + S+Ca в нормі 133 кг/га  під соняшник  в умовах Роменського району, Сумської області забезпечило формування урожаю (з високим вмістом олії) на рівні 4 т/га, контроль — російська 16:16:16 (100 кг/га) : 3,14т/га.

Ця ж марка ( N Р 12: 24+ S+Ca) застосовується в якості основи для складання системи живлення культур у ДП “Славутич”Покровського р-ну, Дніпропетровської обл. Господарство є партером інституту фізіології та генетики рослин НААНУ та забезпечує високоякісним насіннєвим матеріалом не лише с/г виробників своєї області, а й близьких та далеких сусідів.